Pořad provázený písničkami, při kterém děti s nadšením spolupracují. 
(podpora lékařů umožňuje účinkovat ve školách s menším počtem dětí)

Ukázky z repertoáru pro MŠ:
POZOR! PÁLÍ!

ZOUBEK

MRKVIČKA

Ukázky z repertoáru pro ZŠ:
UČITELÉ

VYSVĚDČENÍ

PRÁZDNINY

TŘÍDIT ODPAD = ŠETŘIT DOMOV