Přibývá dětí zraněných ve škole a při sportu! Již stovky lékařů podporují stále aktuálnější program „OBEZŘETNOST kéž se ráda zhostí role kamaráda“, inspirovaný stránkami traumatologie, při kterém děti s nadšením spolupracují.

Podporující lékaře, kteří ošetřují naše publikum ve více než 700 ordinacích, jsme z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR) z veřejného seznamu odstranili. To se týká i lékařů veterinárních, kteří podporují naše úsilí především proto, že OBEZŘETNOST“ připomínáme různými způsoby i ve vztahu ke zvířátkům (podporujeme útulky i ZOO).
Vstřícné lékaře jmenujeme pouze při jednáních s jinými lékaři a firmami z jejich okolí, se školami, rodiči, anebo když se o jejich vstřícnosti zmiňujeme na představeních (výjimku tvoří firmy a odbory ŽP při městech či obcích, jejichž seznam zveřejňujeme).
Podnětné publikace, včetně neméně hodnotných představení, jsou díky všem podporovatelům „OBEZŘETNOSTI“ dostupné i školám s menším počtem dětí. DĚKUJEME! 

     

více ZDE