Děti při výchovných pořadech dostávají tématické pohlednice určené ošetřujícím lékařům (foto vpravo).
V rámci výuky, anebo v domácím prostředí, je mohou ilustrovat či vybarvovat, čímž je OBEZŘETNOST opět připomínána (titulní strany jsou ponechány fantazii tvůrců):
     

      

Pohlednice pro stomatology a veterinární lékaře: