ZADARMO je k mání, mnohé děti CHRÁNÍ

Aktuální publikaci, jako „osnovu“ pozdějšího, hudebně výchovného představení (40 minut; á 50 Kč), odesíláme pro každé dítě (+ 3 kusy navíc), jakmile škola o nabídku projeví zájem stručným sdělením doručovací adresy, včetně počtu dětí, pro které publikace neprodleně odešleme (kontaktní e-mail pro školy je ve sloupci vpravo).

 

Přestože si školy po doručení publikací objednávají stejnojmenné představení v různě dlouhých časových odstupech, program OBEZŘETNOST plní svůj účel od chvíle, kdy škola obsah doručených publikací dětem alespoň krátce přiblíží. Poté je žádoucí, aby si děti publikaci odnesly domů a tak se na představení mohly připravovat i v kruhu rodiny (texty písní včetně akordů i hudebních ukázek jsou ZDE).

Spolupracujeme s více účinkujícími (zpravidla s učiteli ZUŠ). Proto si školy mohou zvolit libovolné datum konání s jedním nebo se dvěma představeními za sebou.
Pokud škola objedná pouze jedno představení, stanovujeme z provozních důvodů jeho začátek nejpozději týden předem, se zahájením od 9.00 nebo od 10.30. Představení lze uskutečnit i v rámci „Školy v přírodě“ v libovolném čase.

Díky příspěvkům od lékařů
 se výše popsané týká i škol s velmi nízkým počtem dětí. Doplňující představení platí pouze děti, které se ho účastní (á 50 Kč).

Po absolvování „MODRÉHO“ představení nabízíme představení „ČERVENÉ“,  a po něm ještě „ZELENÉ“, opět s dodáním publikací k osvědčené přípravě. Všechna tři představení doprovází vždy osm stejných melodií, z nichž každá připomíná tři různé zásady OBEZŘETNOSTI  (viz modré ukázky)Učení textů je o to zábavnější!

 
úvodní píseň                           úvodní píseň                            úvodní píseň

(zpět na úvodní stránku)