Milióny lidí ze všech kmenů, národů, jazyků a ras, kteří se zastávají Božího práva vládnout lidem, šíří různými způsoby spolehlivé biblické odpovědi na životně důležité otázky

Pisatelů Bible bylo v průběhu 1610 let asi 40. S naprostou přesností psali i o budoucnosti. Proto autory nejrozšířenější knihy na světě být nemohou! O tom svědčí krátké VIDEO

LEPŠÍ SVĚT JE BLÍZKO. Můžeme tomu věřit? ANO, pokud uznáme, že věřit = OVĚŘIT! Rozpis čtení Bible v chronologickém pořadí. K přečtení či k poslechu během jednoho roku.