Milióny lidí ze všech kmenů, národů, jazyků a ras, kteří se zastávají Božího práva vládnout lidem, šíří různými způsoby naprosto spolehlivé Boží poselství: LEPŠÍ SVĚT JE BLÍZKO

Můžeme tomu věřit? ANO, pokud připustíme, že věřit = OVĚŘIT (rozpis každodenního čtení Bible, podle nějž se dá celá Bible přečíst v chronologickém pořadí za jeden rok).