Vážená paní doktorko.
Navazuji na náš telefonický hovor odkazem na stránku, za jejíž obsah vděčíme hlavně lékařům, kteří na naše úsilí občas přispívají (Vaše příspěvky činí součtem xxxx Kč): www.5522.cz

Současné příspěvky (obvykle se pohybují od 300 do 3.000 Kč) hrají významnou úlohu v šíření oblíbených nástrojů zdravotní prevence do místních škol (zatím jen MŠ), odkud se dostávají do rodin školáků, kde slouží k přípravě dětí na výchovné představení, které školy vítají i přes internet: www.5522.cz

Můžete-li na jejich výrobu a distribuci přispět i v této těžké době, je v příloze pro tento účel proforma faktura NULOVÉ hodnoty (daňový doklad odesíláme obratem).

S úctou zdraví Jožka Zelený
tel.: 723 983 654
www.5522.cz

Případné „UPOMÍNKY“ (chodí v OSMIDENNÍCH intervalech):

Touto automaticky odesílanou zprávou vás ujišťujeme, že nám NIC NEDLUŽÍTE, přestože jsme přiloženou proforma fakturu NULOVÉ hodnoty vystavili s vaším laskavým svolením, spolu s informací, jakou významnou úlohu hrají příspěvky v obvodech přispívajících:

Současné příspěvky (obvykle se pohybují od 300 do 3.000 Kč) urychlují šíření oblíbených nástrojů zdravotní prevence do místních škol (zatím jen MŠ), odkud se dostávají do rodin školáků, kde slouží k přípravě dětí na výchovné představení, které školy vítají i přes internet: www.5522.cz

Tato zpráva se již neobjeví, když na ni odpovíte bez jakéhokoliv textu, anebo když můžeme na libovolný příspěvek odeslat daňový doklad (jen tak můžeme pokládat tuto zprávu za prokazatelně doručenou). 

Text zpracoval Jožka Zelený
tel.: 723 983 654
www.5522.cz

S poděkováním Vám oznamujeme, že jsme přijali příspěvek na zdravotní osvětu a v příloze posíláme daňový doklad.

S úctou zdraví Jožka Zelený
tel.: 723 983 654
www.5522.cz

Průvodní dopis zásilek zpěvníků „I PÍSNIČKY učit mohou, jak nás viry NEPŘEMOHOU!“ pro MŠ či ZŠ: