Biblická proroctví se plní do všech detailů. Milióny dobrovolníků ze všech národů světa oznamují, že se blíží REVOLUCE, která vyřeší všechny problémy lidstva (Matouš 24:14):

Bezesporu se nacházíme v posledních dnech lidského vládnutí (2. Timoteovi 3:1), které od vzpoury proti Bohu, kdy naši prarodiče zavrhli Boží rady, žalostně selhává. Protože jim a jejich potomkům dovolil, aby si vládli až do doby nebývalého technického pokroku sami, se jasně prokázalo, že bez Boží vlády se lidstvo nikdy nezbaví neslavného dědictví: Stárnutí, smrti, a s tím spojeného utrpení!

Bůh však upřímným lidem nabízí lepší dědictví! Na zemi je zanechal Jeho syn Ježíš. Jde o Adamem ztracené PRÁVO radovat se ze života NAVŽDY!! Toto dědictví je však možné získat jenom díky Boží vládě, známé jako „Boží království“. O příchod této vlády se lidé modlí po mnohá staletí v modlitbě „Otčenáš“. Blíží se doba, kdy bezkonkurenční Boží vláda nahradí všechny lidské vlády, jak to můžeme číst u proroka Daniela (Daniel 2:44). Boží vláda napraví všechny škody a křivdy, které byly za lidských vlád napáchány!

Vládu „Božího království“ představuje přiložené VIDEO.

Na jakékoliv životně důležité otázky existují biblické odpovědi. Bude mi potěšením Vám na ně odpovídat (první telefon „Jožka“ stačí jen prozvonit, zavolám zpět).

S úctou Jožka Zelený