Děkujeme všem lékařům, kteří rodinám svých pacientů na podnětné zpěvníky přispívají, a zároveň šíří neméně podnětné „OBEZŘETNÉ“ vizitky (viz zadní strany vizitek):

K této osvětě se připojují i lékaři veterinárních ordinací, neboť zásady OBEZŘETNOSTI připomínáme různými způsoby i ve vztahu k jejich pacientům, pro něž se rádi nasazujeme.

Nejsou nám cizí ani písně, pro které jsme získali odbory životního prostředí: