Děkujeme všem lékařům, kteří rodinám svých pacientů na podnětné zpěvníky přispívají, a zároveň šíří neméně podnětné vizitky „od dětí pro děti“ (viz zadní strany vizitek):

 

Tyto vizitky jsou ZDARMA k dispozici VŠEM ordinacím do 24 hodin po objednávce, prostřednictvím místní obchodní sítě, která taktéž na OBEZŘETNOST přispívá.

K této osvětě se připojují i lékaři veterinárních ordinací, neboť zásady OBEZŘETNOSTI připomínáme různými způsoby i ve vztahu k jejich pacientům. Všem lékařům děkujeme!

Nejsou nám cizí ani písně, pro které jsme získali odbory životního prostředí: