Úvahám k zamyšlení (níže) předchází písnička (výše). Píseň nese název:BŮH či BUcH, vyberme si!“ (Moje milé lidstvo)

Ve škole nás učili, že se vše vyvinulo P O S T U P N ĚJak by ale ženy, očekávající potomka, mohly otěhotnět POSTUPNĚ? Navíc díky muži, který se ještě nevyvinul? Anebo se vyvinul dříve než žena a vůbec se nenarodil?? To mi rozum nebralo do doby, než jsem si vysvětlení přečetl na stránkách Bible. Nevím, jak kdo, ale já se dennodenně budím do galerie výtvorů geniálního Umělce, nikoliv geniální náhody!! 

Z oka do mozku vede kabel o průměru 1,5 mm. Moderní věda dokáže do tohoto prostoru vtěsnat maximálně 120 od sebe izolovaných vodičů (drátků)
Z oka do mozku jich vede 60 000 000!!! Tento počet mají lidé na rovníku i za polárním kruhem!! Mezi sebou, ač pocházejí z různých klimatických pásem, mohou bez problémů zplodit zdravé potomky.
Jak je tedy možné, že některé odrůdy vína nevypěstují, ani náhodou,
nejlepší vinaři, kteří mají rozum, jen o pár kilometrů severněji?!?!
Nevěřím, že by nemyslící NÁHODA mohla vtěsnat do 1,5 mm 60 000 000 vodičů, když se to nemůže podařit ani vědcům, kteří rozum „mají“!!? Navíc není vysvětleno, koho vědci imitují v laboratorních pokusech, které mají potvrdit tu evoluci!? Zastupují v těch pokusech tu nemyslící náhodu nebo toho geniálního Stvořitele?! Pokud jim to nemyslí, tak pravděpodobně tu náhodu!!