Podnětné publikace, obsahující texty písní, nemají pouze zabavit, ale hlavně povzbuzovat rodiče, aby si o jejich praktickém obsahu s dětmi povídali.

  (rozvrh hodin vnitřní stránky uzavírá)
  

Publikace zaměřená na OBEZŘETNOST vůči pacientům veterinárních lékařů trilogii představení uzavírá!

Neobvyklým způsobem lze sbírku publikací rozšířit. Více objasňuje MOBILENKA