VIDEO

OPERA VE VINICI (Fanoš Mikulecký, vl. jm. František Hřebačka)

UPRATOVAČKA (Soňa Valentová a Miroslav Donutil)

AŤ TĚ CHVÁLÍ CIZÍ ÚSTA (Oldřich Jašek – zemřel 1.7.1994; co by asi říkal dnes?)