záloha

Přednosti pro: vstřícné lékaře a rodiny jejich pacientů (MOBILENKA pro všechny):

„OBEZŘETNOST kéž se ráda, zhostí role KAMARÁDA“, je název nejen programu zdravotní prevence, ale od roku 2021 i pravidelných diskuzních pořadů přes portál ZOOM.
Rodiny pacientů stovek vstřícných lékařů, kteří program podporují již od roku 2011, se mohou těšit ze setkávání s celou řadou zpěváků, herců, sportovců, či odborníků různých profesí. Pořadem provází nejen Jožka Zelený.

Ke vstřícným lékařům se přidávají další a další, včetně mnoha firem, která se zapojily do podpůrného programu s názvem MOBILENKA. Jak se k ZOOM připojit?

Každý lékař, či majitel firmy, u nějž na kontě OBEZŘETNOSTI (dle našeho chráněného receptu) evidujeme za posledních 10 let minimální příspěvek 50 Kč, si může na naší místní „pobočce“ (zpravidla spolupracující kadeřnictví) vyzvednout aktuální zpěvník (vpravo), ve kterém najde důležité informace k prvnímu připojení se na ZOOM (předávající zpěvníku může oprávněného požádat, aby jej prozvonil; číslo je zároveň jedinečným ID).

Poté stačí sledovat programovou nabídku. Jednotlivá představení mají vlastní variabilní symbol, pod kterým stačí uhradit 300 Kč (není-li vyprodáno), a to na účet, který je uveden ve vyzvednutém zpěvníku. Heslo k vybranému programu obdrží SMS zprávou, pokud nezapomene k převodu příspěvku uvést ID (své mobilní telefonní číslo).

K pořadům na ZOOM je možné se přes internet připojovat z libovolného místa, a tak vidět i slyšet všechny účinkující. Dokonce je možné klást jim otázky přes chat.

Pro lékaře (i firmy) platí, že pokud na naše úsilí přispěli za posledních 10 let v součtu 4000 Kč a více, mají každé připojení zcela ZDARMA. O heslo se však musí přihlásit prostřednictvím prvních kontaktů, uvedených ve vyzvednutém zpěvníku. Jinak platí výše uvedený postup (300 Kč/program; tímto příspěvkem limit ZDARMA navyšovat nelze).

Rodinám svých pacientů (klientů) mohou přístup na ZOOM zajistit vstřícní lékaři (firmy).

Pokud zájemce zjistí, že jeho ošetřující lékař ID přiděleno nemá (nepožádal o ně, anebo nikdy na naše úsilí nepřispěl, ať již nechtěl anebo jsme jej nikdy neoslovili), zájemce lékaře měnit nemusí. Stačí, když navštíví místní pobočku (spolupracující kadeřnictví), které mu přidělí své zvláštní ID, a zdarma poskytne zpěvník s potřebnými informacemi.

Nejbližšíprogrampřipravujeme (viz také ROZHLAS). Sledujte, kdy se objeví, protože:

KDO POZDĚ CHODÍ, NEJSOU KOLÁČE

Zisk z příspěvků bude investován nejen do propagace těchto webových stránek, ale hlavně do šíření podnětných zpěvníků, předávaných školami do rodin školáků.

PREVENCI KDO ZANEDBÁVÁ, VÍCE POSTIŽENÝM DÁVÁ

Určitě zbude i na pomoc potřebným z řad pacientů vstřícných lékařů, kde ze zákona není možná pomoc od zdravotních pojišťoven, apod. Více než dlouholetá praxe: