Záznamy představení zpřístupňujeme na základě projeveného zájmu nejen školám (zpět):