Bolí, bolí, bolí Proto mysleme na to, že zdraví je nad zlato Lékařům vždy naslouchejme:

Šíření podnětných zpěvníků do rodin školáků probíhá i díky podpoře lékařů. Zásilky do škol v obvodech jejich ordinací doprovází dopis. Ten je pro školy zárukou, že si mohou aktuální titul objednávat bezplatně a bez podmínek pro plný počet dětí i učitelů. Slouží k osvědčené přípravě dětí na výchovná představení, která nepostrádají nadšení:

 

 

Objedná-li si škola dříve či později naučené představení (50 Kč/přítomné dítě), zpěvník nového titulu přivezeme pro všechny děti i učitele. Představení lze přenášet i do těch nejmenších škol prostřednictvím internetu. To je zpoplatněno objednávkou nového titulu zasílaného dobírkou (40 Kč/dítě; do vysílání zveme známé postavy z dětských pořadů).

       

Uplatněné podněty z textů písniček mohou mít cenu života, přičemž první titul nabízíme školám jako dar od vstřícných lékařů pro všechny děti i učitele. Písničky nemají pouze zabavit, ale hlavně povzbuzovat rodiče, aby si o praktickém obsahu textů s dětmi povídali. K tomu slouží i zadní strany mnoha nevšedních vizitek, jež šíří ordinace či různé firmy:

  
   

 

 

 


Představení v ZOO Brno ze srpna 2020 (moderuje J. Hemala – rádio „Krokodýl“):