Není pochyb, že se zdravotní osvětě dennodenně věnují hlavně lékaři. Právě proto mnozí z nich vítají „rýmované nástroje“, které tuto osvětu „udržují při životě“ i mimo ordinace.

Stovky lékařů tak reagují na rostoucí počty úrazů hlavně prvním, ne-li oběma uvedenými způsoby:

  • šířením podnětných vizitek, dodávaných do všech jejich ordinací zcela ZDARMA
  • příspěvkem na publikace, které slouží k žádoucí přípravě dětí na výchovné představení

Školy publikace kupovat nemohou, přestože různá výchovná představení pořádat musí. Díky příspěvkům můžeme publikace do škol posílat zcela ZDARMA, pro každé dítě!

Příprava z publikací tak může probíhat neprodleně nejen ve školách, které nabídku vítají, ale hlavně v rodinách školáků, čímž se do osvěty zapojují všechny generace. Spolupráce (ordinace, škola, rodina) se projevuje na každém představení nespoutaným nadšením.

Náklady postupně srovnávají až uskutečněná představení (50 Kč/účastník). Mezi jejich interprety vítáme vstřícné učitele ZUŠ, abychom mohli s termíny vyhovět všem školám.

Děti svou účastí na představení umožňují vyrábět pro všechny ordinace svých ošetřujících lékařů podnětné VIZITKY. Ty potom ÚČELOVĚ střádají a mezi sebou vyměňují, čímž jejich hodnotu zvyšují. „ZADARMO jsou k mání, před úrazy CHRÁNÍ“. Můžete se přidat?

 

Osvěta NETRADIČNÍ zdravotní prevence, začíná prvním otevřením publikace, přičemž nekončí ani termínem představení, které si školy objednávají s různě dlouhými odstupy.

 

Statistika jasně praví, mysleme na motto zdraví.