Zpěvníčky a vizitky zaměřené na OBEZŘETNOST jsou šířeny prostřednictvím lékařů, škol, úřadů i různých obchodů po celé ČR. Nemají pouze zabavit, ale hlavně povzbuzovat rodiče, aby si o praktické hodnotě textů písniček a rubrik CO TŘEBA NEVÍTE s dětmi povídali: