Bolí, bolí, bolí Proto mysleme na to, že zdraví je nad zlato Lékařům vždy naslouchejme:

Podnětné zpěvníky rozesíláme do škol ve spádových oblastech ordinací lékařů, kteří na ně přispívají. Slouží k osvědčené přípravě dětí na oblíbená výchovná představení. Do škol, které si představení objednávají, doručujeme zpěvníky pro plný počet dětí i učitelů, včetně noch titulů (více dopis k zásilkám). Odměnou bývají nadšené reakce dětí:

 

Nabízíme školám dvě novinky: Premiéry + bezplatná opakování programů přes internet z živě moderovaných videoklipů, a to v termínech, které si zúčastněné školy zvolí.

       

Písničky nemají pouze zabavit, ale hlavně povzbuzovat rodiče, aby si o praktickém obsahu textů písniček s dětmi povídali. Ty jsou i na zadních stranách mnoha nevšedních vizitek, které šíří nejen ordinace lékařů, ale i firmy různých sortimentů a služeb:

  
   

 

 

 

 


Představení v ZOO Brno ze srpna 2020 (moderuje J. Hemala – rádio „Krokodýl“):