Autor textů a hudby nejen k písničkám pro děti (není-li uvedeno jinak): Jožka Zelený
Úprava hudby nejen k písničkám pro děti (není-li uvedeno jinak): Zdeněk Frolec
Předseda redakční rady nakladatelství PRAGOLINE: Jožka Zelený