Podle spolehlivé biblické zprávy nastane v dějinách lidstva významná změna, nabízející skutečnou svobodu i lidem, které Bůh přivede zpět k životu díky své neomezené paměti.

Interaktivní slova za touto větou, i v níže uvedených odstavcích, odkrývají biblické texty z několika známých českých překladů, které dávají nahlédnout do blízké budoucnosti lidstva: celou, katastrofy, strach, příroda, nemravnost, bezpráví, čestné, pravépřátele, konec, dostal, konce, království, bezvědomí, zaplatil, panuje, program, zásahu, zemřeli, uvolní, naplní, nekonečně, zaplatil, slibu.

Nejrozšířenější kniha na světě uvádí, že správu nad celou zemí převezme Boží vláda. Že se tak stane už velmi brzy, dokládá jasný vzkaz od našeho trpělivého Stvořitele, který lze stručně a zjednodušeně shrnout do jediné věty:

„Až uvidíte, že přes všechen technický pokrok přibývají katastrofy, epidemie a strach, že neúnosně trpí příroda, že lidstvo dosahuje vrcholu tolerované či propagované nemravnosti, a že narůstá bezpráví, ujišťuji vás, že všechny špatné zprávy brzy skončí, protože nechám na ZEMI žít už jen lidi čestné.“

V době, kdy sdělovací prostředky celého světa chrlí dennodenně jednu špatnou zprávu za druhou, mnoho lidí neví či přehlíží, že vedle těch nesčetných špatných zpráv oznamují milióny lidí, včetně vnímavých dětí ze všech kmenů, národů, jazyků a ras jinou, velmi dobrou zprávu, čímž sjednoceně činí Boží vůli, zapsanou v Bibli.
Skutečnost, že se zastávají Božího práva vládnout lidem, poskytuje vysvětlení, proč jsou politicky naprosto neutrální. Jen tak mohou být způsobilí plnit velmi zodpovědný úkol, kterým své pravé následovníky a přátele pověřil Boží syn Ježíš: V nebývalé jednotě oznamovat dobrou zprávu na svědectví všem národům“, nebo-li lidem ze všech nábožensky, politicky a sociálně rozdělených skupin, a to dříve než přijde jejich konec

Když Ježíš Kristus dokázal, že dokonalý člověk může být Bohu věrný za všech okolností, dokonce i tváří v tvář smrti, dostal od Boha „veškerou moc …“, aby na Zemi napravil všechny škody a křivdy napáchané za lidských vlád. Slibem „budu s vámi po všechny dny, až do koncepotvrdil, že se jeho přátelé nemusejí ničeho obávat, mají-li „husí instinkt“.

Co je tedy konkrétně tou dobrou zprávou?
Veškeré utrpení ukončí blížící se Boží zásah, po kterém všechny lidské vlády nahradí pouze jediná, mimozemská vláda v čele s Ježíšem Kristem, známá jako „Boží Království“.
Sobecká představa našich prarodičů, že si mohou úspěšně vládnout i bez Boha, přinesla lidstvu mnoho úzkostí, bolestí, utrpení a neodvratnou smrt, o které Bible jasně hovoří jako o naprostém bezvědomí. Za smrtelný omyl našich prarodičů však zaplatil Ježíš Kristus!

Proto Boží vláda, která již panuje, vybízí prostřednictvím kazatelů dobré zprávy všechny oslovené, aby se seznámili s jejím vládním programem. Pokud jej přijmou, tak se Božího zásahu obávat nemusí. Naopak se mohou těšit na spolupráci při generálním úklidu planety Země. Potom se na očištěnou zemi začnou vracet mnozí lidé, kteří za lidských vlád zemřeli. Bůh jejich vzpomínky a zkušenosti uchovává ve své neomezené paměti, odkud je přenese do nově vytvořených lidských těl (podobně se uložená data přenášejí do nových počítačů).

Ti, kdo Boží vládu zavrhnou, uvolní své místo těm, kteří se budou rodit jen do doby, než se země podle Božího původního záměru naplní. Všichni Bohu vděční lidé pak dosáhnou vzhledu třicetiletého, naprosto zdravého člověka, aby se ze života mohli radovat nekonečně dlouho, čili každý den. K tomu je nezbytná nekonečná obnova buněk. Bůh ji zaručil všem svým přátelům již v době, kdy za skutečnou svobodu zaplatil tu nejvyšší možnou cenu.

Člověk byl stvořený tak, že si potřebuje nechat radit od Boha. Proto se Bůh, podle svého slibu, postaral o to, že jsou tyto rady dostupné ve více než 1000 jazycích na: www.jw.org

Rozpis, podle nějž se dá Bible přečíst online za jeden rok (chronologicky v PDF)!
Obsahuje nadčasové rady: Karantény a roušky se osvědčily před více než 3,5 tisíci lety!