Umíte si představit vládu, která bez problémů uspokojuje nejen Vaše potřeby, ale i touhy? Taková vláda dnes skutečně existuje! Už velmi brzy začne vládnout nad celou zemí. Této události předchází aktuální vzkaz od našeho trpělivého Stvořitele, který se dá stručně a zjednodušeně shrnout do jediné věty:

„Až uvidíte, že přes všechen technický pokrok přibývají katastrofy, epidemie a strach, že neúnosně trpí příroda, že lidstvo dosahuje vrcholu tolerované či propagované nemravnosti, a že narůstá bezpráví, ujišťuji vás, že všechny špatné zprávy brzy skončí, protože nechám na ZEMI žít už jen lidi čestné.“

V době, kdy sdělovací prostředky celého světa chrlí dennodenně jednu špatnou zprávu za druhou, mnoho lidí neví či přehlíží, že vedle těch nesčetných špatných zpráv oznamují milióny lidí ze všech kmenů, národů, jazyků a ras jinou, velmi dobrou zprávu.
Mezinárodní jednotu oznamovatelů dobré zprávy předpověděl Ježíš Kristus, když své opravdové přátele jasně identifikoval. Ti, kdo vzhlížejí k politicky, nábožensky a sociálně rozdělenému světu zažívají mnohá zklamání. Přesto díky jednotě svých následovníků mohl Ježíš s jistotou říci, že se „dobrá zpráva bude kázat po celé zemi … a potom …“

Právě za svoji věrnost dostal Ježíš od svého Otce „veškerou moc v nebi i na zemi“. Slibem „budu s vámi po všechny dny, až do koncepotvrdil, že se jeho přátelé nemusejí ničeho obávat, mají-li „husí instinkt“. Co je tedy tou dobrou zprávou?

Veškeré utrpení ukončí blížící se Boží zásah, po kterém všechny lidské vlády nahradí pouze jediná, mimozemská vláda v čele s Ježíšem Kristem, známá jako „Boží Království“.
Sobecká představa našich prarodičů, že si mohou úspěšně vládnout i bez Boha, přinesla lidstvu mnoho úzkostí, bolestí, utrpení a neodvratnou smrt, o které Bible jasně hovoří jako o naprostém bezvědomí. Za smrtelný omyl našich prarodičů však zaplatil Ježíš Kristus!

Proto Boží vláda, která již panuje, vybízí prostřednictvím kazatelů dobré zprávy všechny oslovené, aby se seznámili s jejím vládním programem. Pokud jej přijmou, tak se Božího zásahu obávat nemusí. Naopak se mohou těšit na spolupráci při generálním úklidu planety Země. Potom se na očištěnou zemi začnou vracet mnozí lidé, kteří za lidských vlád zemřeli. Bůh jejich vzpomínky a zkušenosti uchovává ve své neomezené paměti, odkud je přenese do nově vytvořených lidských těl (podobně se uložená data přenášejí do nových počítačů).

Ti, kdo Boží vládu zavrhnou, uvolní své místo těm, kteří se budou rodit jen do doby, než se země podle Božího původního záměru naplní. Všichni Bohu vděční lidé pak dosáhnou vzhledu třicetiletého, naprosto zdravého člověka, aby se ze života mohli radovat nekonečně dlouho, čili každý den. K tomu je nezbytná nekonečná obnova buněk. Bůh ji zaručil všem svým přátelům již v době, kdy za skutečnou svobodu zaplatil tu nejvyšší možnou cenu.

Spolehlivé biblické zprávy o nadcházejících krocích Boží vlády, stejně jako o budoucnosti lidstva, jsou již přeloženy do více než 1030 jazyků na internetové adrese: www.jw.org

POZNÁMKA:
Pod výše uvedenými interaktivními slovy jsou odkazy na „Bibli, překlad nového světa“. Interaktivní slova odkrývají biblické verše i z jiných běžně dostupných českých překladů (Ekumenický, Bible 21, Kralický či Slovo na cestu): touhy, existuje, celou, katastrofy, strach, příroda, nemravnost, bezpráví, čestné, přátele, identifikoval, potom, dostal, konce, království, bezvědomí, zaplatil, panuje, program, zásahu, zemřeli, uvolní, naplní, nekonečně, zaplatilspolehlivé.

Rozpis, podle nějž se dá Bible přečíst online za jeden rok (chronologicky v PDF)!

 

Karantény a roušky se osvědčily před více než 3,5 tisíci lety (více ZDE).