Vizitkové boxy (33 x 44 cm) může využívat k propagaci prostřednictvím vizitek pouze 21 firem z jedné oblasti, které si vzájemně nekonkurují. Tyto firmy přispívají na výše uvedený program OBEZŘETNOSTI jednou za rok paušálně, a průběžně odkupováním vizitek. Obsah vizitek prozrazuje, obor jejich činnosti (květiny, kavárna, restaurace, lékárna, atd.). Na vizitky, resp. na tyto firmy upozorňuje rozhlasový spot:


Příspěvek ve
výši 1000 Kč zahrnuje:

  • roční nájemné na všech boxech instalovaných především v provozovnách jejich uživatelů, plus i na jiných, veřejně přístupných místech (počet míst průběžně přibývá)
  • prvních 10 firem má svoji vizitku ve formátu A4 nejen na stěnách místního kadeřnictví
  • 1000 vizitek pro potřeby zákazníků, kteří si je odnášejí z boxů, umístěných na různých místech v jedné oblasti (oblast zpravidla zahrnuje 30 tisíc obyvatel)
  • 500 kusů vizitek pro obchod či obchody přispívající firmy; pokud jsou vyčerpány dříve, než skončí roční nájemné, lze vizitky přikoupit (á 1 Kč již od 100 kusů)
  • jednotlivé zásobníčky zdobí vlepená samolepka, totožná s grafikou vizitky; v rámečku je vepsáno telefonní číslo firem (obchodů), které místo na boxech v dané oblasti obsadily

Jakým způsobem lze vizitky využívat:

  • zákazník si může odnést nejen vizitku sortimentů, kde hodlá nakoupit, ale i letáček se seznamem všech firem z boxu (sortiment, adresa, číslo telefonu, webová stránka)
  • pokud zákazník tuto vizitku odevzdá při placení v obchodě, jehož číslo telefonu na vizitku opsal ze samolepky nebo z letáčku, stává se vizitka ceninou v okamžiku, kdy na zadní straně vizitky nechybí telefonní číslo zákazníka (MOBILENKA); jen tak se může spolehnout, že získá některou z odměn, uvedených na stránce MOBILENKA.

Zadní strany vizitek jsou vyhrazeny především zdravotní osvětě.

Osvědčenou historii současný způsob vizitkové prezentace daleko předčí, neboť náklady na její provoz velmi snižuje jednotná grafika různých druhů vizitek pro celou ČR:

 

VIZITKY Z ORDINACÍ:

Interpunkční znaménka jsou u rýmovaček vynechávána záměrně.