Na výše uvedený program OBEZŘETNOSTI přispívají nejen lékaři. Tuto obecně prospěšnou osvětu podporují i firmy různých sortimentů a služeb. Pouze prvních 21 z nich získává v jednom obvodu (zpravidla město a okolí) jedinečné místo na boxech (33 x 44 cm) umístěných nejen mezi „TOP 21“. Na vizitky v boxech upozorňují regionální rádia tímto spotem:


Minimální
příspěvek na program OBEZŘETNOSTI pro TOP 21 (1000 Kč) zahrnuje:

  • roční nájemné na boxech instalovaných převážně v provozovnách jejich uživatelů (pokud to umožňují prostorové či estetické podmínky) i na jiných, veřejně přístupných místech (počet míst průběžně přibývá)
  • 1000 kusů vizitek, kterými zásobujeme nejen obchod(y) přispívajících, ale také místa, kde jsou v jejich obvodu nástěnné boxy instalovány (obvod = město a okolní vesnice)
  • jednotlivé zásobníčky zdobí vlepená samolepka, totožná s grafikou vizitky; v rámečku je vepsáno telefonní číslo firem (obchodů), které místo na boxech v dané oblasti obsadily
  • dojdou-li vizitky pro doplňování boxů v průběhu roku, cena za 1000 kusů = 500 Kč.

Jak mohou zákazníci s odebranými vizitkami nakládat:

  • zákazník si může odnést nejen vizitku sortimentů, kde hodlá nakoupit, ale i letáček se seznamem všech firem z boxu (sortiment, adresa, číslo telefonu, webová stránka)
  • pokud zákazník vizitky s telefonním číslem firem či ordinace, kde vizitky získal, vhodí do poštovní schránky kulturního či sportovního zařízení označeného logem systému, získá to, co objasňuje MOBILENKA (vepíše-li na zadní stranu vizitek své tel. číslo)

RUB vizitek je nad rámečkem pro telefonní číslo věnován zdravotní osvětě. Na vizitky vyplněné telefonním číslem držitele lze získat hodnotné ceny.

Osvědčenou historii současný způsob vizitkové prezentace daleko překonává, neboť cenu vizitek podstatně snižuje jednotná grafika jejich různých druhů, stejných pro celou ČR. Liší se vepsaným, jedinečným tel. číslem. Historickou praxi nelze zpochybnit:

 

VIZITKY Z ORDINACÍ:

Interpunkční znaménka jsou u rýmovaček vynechávána záměrně.