CO TŘEBA NEVÍTE

JAK vznikl život? 
Školáci dostanou 1*, odpoví-li dle teorie evoluce, pro kterou je neštěstím, že je život příliš složitý. Pro vnímavé je naopak štěstím, že existuje odpověď na daleko důležitější otázku:
PROČ vznikl život?
Ať už věříme evoluci nebo stvoření, jedno je jisté: Věřit = Ověřit, nikoliv Uvěřit! 

Přemýšlením dá se zjistit,
jak si život neznečistit.
Důvěru kdo v BOHA vkládá
ví, co chystá Boží vláda.

Komu evoluce stačí,
budoucnost se na něj mračí.

 

Umělé krávy, které by se pásly, vyráběly kvalitní mléko a „rodily“ umělým býkům telata, nelze ani vymyslet, ne tak vyrobit. Přesto existuje vlivná teorie, že nic NEvymyslela, ale rovnou vyrobila NÁHODA, která nepotřebovala laboratoř ani mysl. Stačil bezdůvodnýBUcH a miliardy let?

Základní stavební kámen veškeré hmoty je atom, který je tak malý, že jen jediná kapka vody obsahuje sto trilionů atomů. 63 let života = 2 miliardy vteřin, přičemž jen v naší galaxii je min. 200 miliard hvězd! A vědci hovoří o dalších miliardách galaxií.
Jaká je pravděpodobnost, že by náhodou vznikla jedna jediná molekula? Je větší, než odhadovaný počet atomů v celém vesmíru, tj. 10 na 113 (jednička a za ní 113 nul)! Názor některých vědců je divný: „Evoluce je NEMOŽNÁ a Bůh je nepřijatelný!??“

Ptát se, jestli bylo dříve vajíčko nebo slepice je nesmysl, zapomeneme-li na kohouta!

Když jsme byli malí jako tečka za touto větou, již zde byly všechny geny od tatínka uloženy. Výsledkem je tělesný organizmus. Zorganizovaná byla i příroda, dokud se o ni nezačal starat člověk tak, jak se mu zlíbilo. Jakmile začal sám sebe přesvědčovat, že se bezdůvodně vyvíjel, jakoby zapomněl, že se rozmnožujeme!?!

Noviny New York Times napsaly, že v roce 1850 žila na zemi jen jedna miliarda lidí:

v roce 1930 = 2 miliardy
v roce 1960 = 3 miliardy
v roce 1974 = 4 miliardy
v roce 1986 = 5 miliard
v roce 1999 = 6 miliard
v roce 2013 = 7 miliard
v roce 2022 = 8 miliard

Žijeme-li díky miliardě žijících v roce 1850, logicky se rozmnožujeme z původních 1+1.

Kdo ve škole opisuje,
ten si pětku zasluhuje.
Ten, kdo od Boha to zkusí,
pětku nikdy nezakusí.
Ba naopak, náš Bůh volá:
„Opisujte, já jsem škola,
ve které je opis nutný,
jinak přijde konec smutný!“

BŮH či výBUcH? Vyberme si!

Motýl Monarcha stěhovavý letí stovky kilometrů na místo, kde loni přistáli jeho prapředkové. Tam celé miliónové hejno zemře, jakmile naklade vajíčka. Nová generace terénu neznalých motýlů se vylíhne, dospěje a pokračuje dál. To se opakuje až do čtvrté generace, jež dorazí do cíle vzdáleného 4000 km, kde rozmnoží supergeneraci.

Tato supergenerace žije déle. Vajíčka neklade, neboť ví, že poletí zpět CELOU cestu (4000 km), dokud nedoletí přesně do těch míst, odkud na jaře vyletěli její prapředkové! Minimozeček těchto motýlků obsahuje naprosto geniální navigaci napojenou na slunce. To je nezklame, ani když je zatažená obloha! Tuto navigaci nemůže rozladit ani geniální metamorfóza (housenka, kukla, motýl). Metamorfózu lze znázornit takto:

Do tunelu vjede supermoderní vlak. Tunel se sám zazdí. Po několika dnech zeď povolí, aby z tunelu mohlo vyletět supermoderní letadlo, které se bez pilota, a dokonce i bez tréninku, vydá na jednu z etap letu, a to přesně do míst, kde nebyla žádná z pěti předešlých generací.

Jeden podnikatel, který dostal otázku, proč věří v Boha, vysvětlil, že dívka v jeho továrně potřebuje dva dny k tomu, aby se naučila sestavit všech sedmnáct částí mlýnku na maso. Řekl: „Jsem obyčejný výrobce železářského zboží. Ale tolik vím, že i kdybychom v mycím bubnu přetřásali sedmnáct součástek mlýnku na maso sedmnáct miliard let, nikdy se ten mlýnek na maso nesloží.“

Najdeme-li v lese pohozenou kytaru, ani by nás nenapadlo, že se sama složila či dokonce naladila. Přitom je kytara, vedle všeho, co můžeme i nemůžeme v lese pozorovat, naprosto primitivní konstrukce.

Ví to každý poeta
co je oknem do světa.
OKO, krásný orgán v těle,
chválí svého Stvořitele.
Žádný výtvor chytrých lidí
tak nádherně neuvidí!

Životně důležitá odpověď na otázku PROČ vznikl život není tajemstvím:

Katastrofy, nemoci, utrpení, stárnutí, ani smrt nedokazují, že Stvořitel neexistuje. Vždyť nám sděluje co se stalo i co se stane:
Když si lidé chtěli sami rozhodovat co je pro ně dobré či špatné, dovolil jim to. Kam až došli? Na vrchol techniky, nemravnosti, zločinnosti, sebezničení. Proč to Bůh dovolil?

Jen tak se mohlo prokázat, že není žádný diktátor, a že upírat Bohu PRÁVO vládnout lidem byl, a doposud je, smrtelný omyl. To budou moci dosvědčit i mnozí zemřelí lidé, jimž vrátí život v novém těle, a to se všemi hezkými vzpomínkami a zkušenostmi, které uchovává ve své neomezené paměti. Kdy to bude? Až zemi očistí od všech, co jim evoluce stačí, od všech, kteří se dali přesvědčit, že naše planeta je stejně odkázána ke zničení.

Bibličtí komentátoři říkají, že pokud Bůh nezakročí už velmi brzy, měl by se omluvit Sodomě a Gomoře. Zakročí a vše napraví!

Uvažovat o budoucnosti pod vládou Božího KRÁLOVSTVÍ má smysl jen tehdy, když to, co o ní víme, ovlivňuje naše jednání už dnes! Viz kniha RADUJTE SE ZE ŽIVOTA NAVŽDY!