(zpět)          KLIKY          (další)

(text a hudba: Jožka Zelený; zpěv Jožka Bouda)