Vepsaná čísla na zadní straně níže zobrazené vizitky značky MOBILENKA dokládají, přes koho se vizitka dostala až k zájemci, který využil nabídky spolehlivého zastupování při prodeji, koupi či pronájmu nemovitosti, anebo jakéhokoliv jiného obchodu:

 

Telefonní číslo z přední strany vizitky slouží jako ústředna. O tyto vizitky k jejich šíření se může (přes ústřednu) hlásit každý, kdo si přeje z uzavřeného obchodu profitovat. 

Nabízíme umístění samolepky na zadní straně automobilu za pravidelné provize + neomezený počet vizitek, s nimiž si lze vytvářet tým důvěryhodných spolupracovníků. 

Pokud je vizitka předaná přímo zájemci o obchod prvním (nebo druhým) držitelem vizitky MOBILENKA, nechť vyplní svým telefonem oba volné rámečky (volný rámeček). Jenom pro jistotu, aby z uzavřeného obchodu získal trojí (dvojí) odměnu. 

Příhodný rozhlasový spot:

NABÍZÍME VŠEM SPOLUPRACOVNÍKŮM TENTO NÁŠ PROGRAM:
Udržovat fond pro pomoc potřebným takovým způsobem, aby z něj (na doporučení svých ošetřujících lékařů) mohly čerpat ty rodiny našich příznivců, na něž máme telefon.