Vepsaná čísla na zadní straně níže zobrazené vizitky značky MOBILENKA dokládají, přes koho se vizitka dostala až k zájemci, který využil naše doporučení spolehlivého zastupování při prodeji, koupi, pronájmu nemovitosti či jakémkoliv jiném obchodu.

Telefonní číslo z přední strany vizitky slouží jako ústředna. Tyto vizitky můžete šířit i Vy. O provizi z uzavřeného obchodu se dělí majitelé telefonních čísel uvedených na vizitce.

Pokud je vizitka předaná přímo zájemci o obchod prvním nebo druhým šiřitelem vizitky MOBILENKA, nechť nevyplněné rámečky či rámeček p r o š k r t n e,  aby bylo zřejmé, mezi kolik „čísel“ má být případná provize rozdělena.

ZÍSKANÝMI PROSTŘEDKY CHCEME STÁLE:

  • připomínat web stránky s programem zdravotní prevence přes regionální RÁDIA
  • propagovat tím seznam OBVODŮ,  resp. firem zúčastněných na šíření zdravotní osvěty
  • natáčet podnětné pořady pro vlastní internetovou TV, inspirované účastníky systému