Na podnětné zpěvníky, které se přes školy dostávají až do rodin školáků, přispívají nejen vstřícní lékaři, ale i firmy různých sortimentů, včetně veterinárních lékařů:

  

Rub vizitek obsahuje „rozmontované“ texty písniček, které vybízejí k OBEZŘETNOSTI.

Za příspěvek 1000 Kč získávají firmy nejen 1000 kusů vizitek s rámečkem pro vepsání svého telefonu. Výhodný rámeček MOBILENKA může svým číslem vyplnit každý příznivce nabízených odměn. Vizitky s vlastními návrhy vyrábíme v násobcích 2000 kusů 1,- Kč)

V ceně je zahrnuto i grafické zpracování. SLEVY poskytujeme od objednávky 6000 kusů vizitek. Na seznam účastníků systému MOBILENKA upozorňuje rozhlasový spot:

 

Vepsaná čísla na zadní straně vizitky značky MOBILENKA dokládají (dále jen „vizitka“), přes koho se vizitka dostala až k zájemci, který využil nabídky spolehlivého zastupování při prodeji, koupi či pronájmu nemovitosti (viz video níže), či jakéhokoli jiného obchodu:

 

Telefonní číslo z přední strany vizitky slouží jako ústředna. Vizitky je možné v přiměřeném množství průběžně žádat (zcela zdarma) nejen ve firmách různých sortimentů označených logem systému (vlevo), ale také u různých subjektů, kterým zájemce o spolupráci na šíření vizitek fandí (kina, kulturní domy, sportovní kluby, rozhlas, anebo MŠ či ZŠ, apod.).

Všem jmenovaným patří rámeček nahoře, do nějž se zapisuje buďto telefonní číslo firmy (či zaměstnanců firmy), anebo identifikační údaj (ID) subjektů. Např.: Fotbal (001 obvod Brno, 002 Praha, 003 Ostrava, atd. + 001 atd. = ID subjektu; viz UKÁZKA).

Spolupracující subjekty, jako například kulturní domy, kina, fotbalové či jiné kluby, apod., nabízejí šiřitelům „svých“ vizitek volné vstupenky systémem 1 + 1 (k jedné volné jedna placená až do obsazení pořadatelem uvolněných míst). Více uvádí stránka: MOBILENKA

Každý kdo od firem či jmenovaných subjektů přiměřený počet vizitek „fasuje“, zapisuje své telefonní číslo do všech rámečků PROSTŘEDNÍCH. Příznivci systému si následně vytváří spolupracovníky z řad příbuzných, přátel či známých, kterým patří rámeček SPODNÍ. Pak už jen stačí předat vizitku někomu, kdo hodlá prodat nebo koupit cokoliv cenného.

Všechny, na něž máme telefonní číslo, rádi zveme do „školících“ areálů, jako jsou vinné sklepy či nejrůznější hospůdky, anebo v případě nemožnosti se scházet, i na zábavná „školení“ prostřednictvím internetu (využíváme ZOOM).

Z uzavřených obchodů profitují rovným dílem všichni aktéři, pokud obsadili svým číslem některý ze tří rámečků na vizitce. Připravovaná medializace systému jistě nezůstane bez povšimnutí neznalých či váhajících, kteří se snad k šíření zábavné zdravotní osvěty připojí. 

Po prvním uzavřeném obchodu, a vyplacené provizi, se všichni jeho aktéři mohou stát vlastníky horního rámečku a objednávat si neomezený počet vizitek čistých (vzdají-li se ochotně výhod, které jim opakovaně nabízejí subjekty jimž fandí).

Zájemce o umístění samolepky na zadní stranu automobilů zásobujeme rámečky „čistými“. Tak si mohou tvořit tým důvěryhodných spolupracovníků od samého počátku spolupráce.

UPOZORNĚNÍ: Pokud „mobilenkář“ z horního či prostředního rámečku předá vizitku přímo zájemci o obchod, nechť zbylé rámečky nenechává prázdné, ale vyplní je svým telefonem. Jen tak může mít jistotu, že po uzavření obchodu získá až trojnásobnou provizi.

NÁŠ PROGRAM: Udržovat fond pro pomoc potřebným takovým způsobem, aby z něj mohli, na doporučení svých ošetřujících lékařů, čerpat ti, na které máme telefonní číslo. 

Výše popisovaný systém je chráněn proti zneužití nejen zákonem. Kdo by chtěl vnést či vnášet do systému své postřehy, je vždycky srdečně vítán!

Vyzkoušejte nás: