Program zdravotní osvěty je šířen i na rubu různých vizitek, ať již univerzálních (výše) či vizitek s příhodným rýmem pro firmy různých sortimentů, které je přidávají k nákupům (zpravidla na vyžádání):

Interpunkční znaménka jsou u jednotlivých rýmovaček vynechávána záměrně.