Vizitky šířené různými obchody (níže rub vizitek):

ABeCeDní seznam (interpunkční znaménka jsou vynechána záměrně):


   

Zadní strany vizitek obsahují podnětné sloky písniček z různých zpěvníčků: