ZAVŘI OČI LÁSKO MÁ (zpět)

(text, hudba, zpěv: Jožka Zelený)

Zavři oči lásko má a slyš po čem sním:
Kde jsi ty tam chci být já, co však dělat s tím?
Těšit se teď o to víc na další shledání,
kéž pak naší lásce nic nikdy nebrání.

Bez tebe je život můj jenom strádání,
budu-li však jednou tvůj, co mi zabrání
projevovat lásku svou pro naše štěstí,
nosit tě i na rukou, zahánět neštěstí.

Dva se lépe zahřejí, samota tíží,
ti co lásce nepřejí jsou jí obtíží.
Zasej lásku a sklidíš zase lásku jen,
dennodenně uvidíš, že láska není sen.

Zavři oči lásko má a slyš po čem sním:
Kde jsi ty tam chci být já, co však dělat s tím?
Budeš-li má nevěsta, pak štěstí není sen,
s láskou nás čeká cesta společným životem.