1+1 = jedna vizitka + číslo telefonu = trefa do černého, …

Logo vlevo znají tisíce rodin z podnětných zpěvníčků, které získaly převážně prostřednictvím školordinací, anebo úřadů. Nyní se logo objevuje i na různých obchodech či u pokladen, kde lze žádat jednu z rýmovaných vizitek s textem sloky některé z písniček ze zpěvníčků. Zákazník může na rub nastřádaných vizitek napsat své číslo telefonu a vhodit je pro účely odměňování do příslušné schránky kteréhokoli subjektu v různých obvodech ČR.

Do systému zdravotní osvěty, zveme také KD, divadla, kina, ZOO, muzea, sportovní kluby apod., jimž dodáváme VÝHODNÉ KNÍŽKY. Na vyžádání je poskytují všem zájemcům k zakoupené vstupence. Mnohé firmy umožňují všemi vizitkami nahrazovat při placení 10 Kč až do výše poskytovaných SLEV, anebo s nimi nakládat dle následujícího odstavce:

VÝHODNÁ KNÍŽKA obsahuje 50 svázaných vizitek s různými rýmovačkami. Vyplněné tel. číslem lze vytrhané vizitky také jen prostě vhazovat do příslušných schránek pro účely odměňování těch, na něž máme telefonní čísla. Odměňování příznivců dobrých nápadů, nejen prostřednictvím spolupracujících firem, nám rozhodně není cizí:

Vizitky šířené různými obchody (níže abecední seznam + rub vizitek):

ABeCeDní seznam (interpunkční znaménka jsou vynechána záměrně):


                                       

RUB vizitek obsahuje podnětné sloky písniček z různých zpěvníčků. UKÁZKY: