Zdravotní osvětu šíří na rubu vizitek také logem označené firmy, kdykoliv si je k nákupům zákazníci vyžádají. Vizitky lze opatřit telefonním číslem k účelům popisovaným ZDE:

ABeCeDní seznam (interpunkční znaménka jsou vynechána záměrně):


   

RUB vizitek obsahuje podnětné sloky písniček z různých zpěvníčků. UKÁZKY: