Účast na šíření zdravotní osvěty na rubu vizitek přináší firmám stálou propagaci. Její cena odpovídá ceně jedné vizitky, kterou si zákazník při placení sám vyžádá! Jakmile na její rub vepíše své tel. číslo a vhodí ji do příslušné schránky v obchodě jiného sortimentu (firmy se tak zákazníkům vzájemně doporučují), stává se vizitka velmi cenným kupónem:

ABeCeDní seznam (interpunkční znaménka jsou vynechána záměrně):