K celosvětové jednotě Ježíšových následovníků přispívá „husí instinkt“:

Husy létají daleké trasy ve tvaru písmene „V“. Co o tom říká věda je pro lidi velmi poučné:

Při každém mávnutí křídly jedna husa nadzvedá druhou, letící těsně za ní. Letem ve tvaru „V“ získá celé hejno o 71 procent větší letecký záběr, než kdyby letěl každý pták sám.
Kdykoliv husa vypadne z formace, ucítí odpor vzduchu a ze všech sil se snaží vrátit zpět, aby využila nosnou sílu svých druhů. Jakmile se husa na špici unaví, vystřídá ji ochotně ta, která letí vzadu. Husy vzadu hlasitě povzbuzují ty vpředu. Tím udržují rychlost letu.

Husu, která ze zdravotních důvodů musí formaci opustit, doprovázejí další dvě husy, aby jí pomáhaly, dokud není schopna s nimi v cestě pokračovat, anebo dokud nezemře. Teprve potom vyrazí samy, anebo se přidají k jiné formaci, s níž doletí ke své skupině.

Lidé nejsou naprogramováni tak jako husy či jiná zvířata, která jednají instinktivně. Lidé mají Bohem danou svobodu o své budoucnosti rozhodovat! K životu vede jen jediná cesta:

Jednota a ochota pomáhat druhým v souladu s Božími měřítky (viz předešlá stránka).

Všichni lidé, kteří mají stejný základní směr a cit pro společenství a jednotu jako náš Bůh, se mohou dostat do cíle daleko rychleji a snadněji, protože je na cestě posunují ostatní.

Autorem dobré zprávy z předešlé stránky nemůže být nikdo jiný než Bůh. Proto je úspěšně šířena sjednocenými „husami“ ze všech kmenů, národů, jazyků a ras, které se vzájemně povzbuzují a pomáhají si. Žádná „husa“, která se k této formaci připojí, nemá sebemenší příčinu ke stížnosti, neboť ví, že už velmi brzy doletí do cíle, kterým je věčný život na naší očištěné planetě Zemi v dokonalé formaci se všemi obyvateli vesmíru.

K tomuto životu si však zcela zbytečně zavírají cestu všichni ti, kteří „husám“ rozumět nechtějí, anebo po nich dokonce střílejí, když se snaží dokazovat, že žádnou formaci ani Boha k životu nepotřebují. Je to však smrtelný omyl! (ZPĚT na předešlou stránku)