Logo vlevo znají již tisíce rodičů z podnětných zpěvníčků, které si pro děti odnesli ze školordinací či úřadů. Nyní si mohou podnětné sloky písniček odnášet i na rubu vizitek z různých, logem vlevo označených obchodů. Když se zákazník o vizitky při každém placení sám přihlásí a na rubu je opatří svým telefonním číslem, vytvoří z nich velmi hodnotný nástroj odměny. Nastřádané vizitky lze vhazovat do příslušných schránek ve firmách jiných sortimentů, které je zároveň poskytují (viz SEZNAM). Čím více vizitek stejného čísla evidujeme, tím hodnotnější odměny lze očekávat.

Vizitky šířené různými obchody (níže abecední seznam + rub vizitek):

Do systému zaměřeném na zdravotní osvětu, zveme také KD, divadla, kina, ZOO, muzea, sportovní kluby apod., kterým dodáváme VÝHODNÉ KNÍŽKY. Na vyžádání ji obdrží zájemce k zakoupené vstupence. Mnohé firmy umožňují vizitkami nahradit při placení 10 Kč až do výše poskytovaných SLEV.

VÝHODNÁ KNÍŽKA obsahuje 50 svázaných vizitek s různými rýmovačkami. Lze je prostě vhazovat do příslušných schránek pro účely odměňování jejich držitelů, a to u spolupracujících firem, označených logem vlevo nahoře. To má smysl jen tehdy, pokud jsou zadní strany těchto vizitek vytržených z KNÍŽKY vyplněny tel. číslem jejich uživatele (viz odstavce níže)
ODMĚŇOVAT lze jen ty, na něž máme telefonní číslo. NELOSUJEME! Příznivce systému ODMĚŇUJEME například předprodejem vstupenek o týden dříve (i na megakoncerty) dárkovými poukazy, setkáními se známými osobnostmi aj. Odměňování příznivců systému nám rozhodně cizí není (viz HISTORIE)

ABeCeDní seznam (interpunkční znaménka jsou vynechána záměrně):


                                       

RUB vizitek obsahuje podnětné sloky písniček z různých zpěvníčků. UKÁZKY: