(zpět)          RENTGEN          (další)

(text a hudba: Jožka Zelený; zpěv Jiří Frolec)