(zpět)          NŮŽKY          (další)

(AKORDY; text a hudba: Jožka Zelený; zpěv Jožka Bouda)

Nůžkama když dírku děláš, druhý konec kdepak že máš?!
Ten se zrádným může státi, mnohdy k očím se obrátí.

Papír stříhej dál od očí, nůžky se ti občas stočí!
Na prstu se rána zhojí, o oči se všichni bojí.

Nůžky tvoří věci krásné, nad kterými oko žasne.
Vystřihovat vždy nás baví, obezřetnost jasně praví:

Papír stříhej dál od očí …