Bolí, bolí, bolí Proto mysleme na to, že zdraví je nad zlato Lékařům vždy naslouchejme:

Podnětné zpěvníky rozesíláme do škol ve spádových oblastech ordinací lékařů, kteří na ně přispívají. Slouží k osvědčené přípravě dětí na oblíbená výchovná představení. Do škol, které si představení objednávají, doručujeme zpěvníky pro plný počet dětí i učitelů, včetně noch titulů (více dopis k zásilkám). Jsme nadšení z nadšení vašich dětí:

 

       

Písničky nemají pouze zabavit, ale hlavně povzbuzovat rodiče, aby si o praktickém obsahu textů písniček s dětmi povídali. Ty jsou i na zadních stranách mnoha nevšedních vizitek, které šíří nejen ordinace lékařů, ale i firmy různých sortimentů a služeb: