Příznivci zdravotní prevence svěřují „DIVADLU“ (vpravo) své tel. číslo:

Logo s nadpisem RÝMOVANÉ VIZITKY ZDE znají tisíce dětí i rodičů díky zpěvníčkům šířeným do českých škol (strana 2). Proto si jej všímají nejen na dveřích obchodů, kde si o vizitku MOBILENKA při placení říkají.
Z „rozmontovaných“ textů písniček na vizitkách lze skládat celé písničky. Vyfocená a odeslaná píseň (s vyplněnými rámečky) = dárkový poukaz

Vizitky NAMALUJTE SI HUDEBNÍ VIDEO“ šíří hlavně lékaři:

  
Do systému, podporujícího zdravotní osvětu, zveme také KD, divadla, kina, ZOO, muzea, sportovní kluby apod., kterým dodáváme VÝHODNÉ KNÍŽKY. Na vyžádání obdrží každý zájemce jednu z nich k zakoupené vstupence. Mnohé firmy umožňují z KNÍŽEK vytrženými vizitkami nahradit při placení 10 Kč. ALE jen do výše poskytovaných SLEV.

VÝHODNÁ KNÍŽKA obsahuje 50 svázaných vizitek s různými rýmovačkami hodnoty 10 Kč (pokud je chce držitel KNÍŽKY uplatnit k doplatku SLEVY tam, kde je poskytují; viz SEZNAM). Jinak je lze vhazovat do schránek pro účely odměňování jejich držitelů, a to u spolupracujících firem, označených logem vlevo nahoře. To má smysl jen tehdy, pokud jsou zadní strany z KNÍŽEK vytržených vizitek vyplněny telefonním číslem žadatele o odměnu (viz odstavce níže; vizitky z KNÍŽEK rámeček na přední straně nemají)
Je zcela logické, že odměňovat můžeme jen ty, na něž máme telefonní číslo. NELOSUJEME!! Příznivce systému ODMĚŇUJEME, a to například předprodejem vstupenek o týden dříve (i na megakoncerty) dárkovými poukazy, večeřemi s populárními osobnostmi aj. Odměňování příznivců systému nám rozhodně cizí není (viz videa NADACE)

Interpunkční znaménka jsou u jednotlivých rýmovaček vynechávána záměrně.