• propagace seznamu firem na regionálních rádiích
  • propagaci firem obvodními zástupci společnosti NAŠE DIVADLO s.r.o.
  • propagaci systému na různých akcích a v pořadech NAŠÍ TV

ABeCeDní seznam (interpunkční znaménka jsou vynechána záměrně):