R E V O L U C E

(text, hudba a zpěv: Jožka Zelený; nahrál a vokály nazpíval Petr Pedro Hurdes)

Biblické verše, použité postupně v textu písně, lze ověřit ve čtyřech českých překladech:
(Matouš 24:14; Lukáš 21:10,11; Izajáš 33:24; Zjevení 21:4; Izajáš 42:9; Titovi 1:2; 2.Timoteovi 3:1-5; Jan 8:32; Izajáš 60:21,22; Efezským 6:4; Galatským 6:7; Lukáš 8:18; Matouš 24:44; Žalm 14:1; Jeremjáš 29:11; první věta písně: „dobrá zvěst“ = evangeliu)

BŮH či výBUcH? Vyberme si!  – studiovou nahrávku připravujeme.
(text písně obsahuje biblické verše: Izajáš 40:26; Římanům 1:20)