REVOLUCE: Text, hudba a zpěv Jožka Zelený (studiová nahrávka Petr Pedro Hurdes):

 

BŮH či výBUcH? (Římanům 1:20). Text, hudba a zpěv Jožka Zelený + zpěv Jenda:

 

Hudební podklad „REVOLUCE“ (přidaný text doprovázejí biblické verše): Matouš 24:14, Lukáš 21:10,11, Izajáš 33:24, Zjevení 21:4, Izajáš 42:9, Titovi 1:2, 2.Timoteovi 3:1-5, Jan 8:32, Izajáš 60:21,22, Efezským 6:4, Galatským 6:7, Lukáš 8:18, Matouš 24:44, Žalm 14:1; Jeremjáš 29:11. „Dobrá zvěst“ z prvních veršů písně = evangelium = dobrá zpráva):