Karantény a roušky se osvědčily již před více než 3,5 tisíci lety:

„Kněz dá infikovaného člověka na sedm dnů do karantény. Sedmý den ho pak kněz prohlédne, a když to vypadá, že se infekce (malomocenství) zastavila a nerozšířila …, dá ho do karantény na dalších sedm dnů.“ (3. Moj. 13:4-6; nebo).

Přestože se infekce „zastavila“, nebylo možné takového člověka propustit z karantény, ač měl „negativní test“. Musel v karanténě trpělivě čekat dalších sedm dnůa potom absolvovat další test (3. Mojžíšova 13:6; anebo).

Slovo „rouška“ se vyskytuje ve dvou českých překladech (3. Moj. 13:45): „Každý … nakažený … musí chodit s rouškou na tváři“ (Římanům 15:4; nebo; viz také RECEPT).
Biblické zásady nemohou být nikdy zastaralé, stejně jako to, že 1+1=2!! Ba naopak:
Každodenní uplatňování biblických zásad (Galaťanům 5:22,23; nebo) sjednotilo milióny lidí ze všech národů světa. Je to novodobý ZÁZRAK. Pokud má někdo pocit, že tito Bohu zasvěcení lidé o něco přicházejí, tak má „pravdu“. Přicházejí o problémy, které má drtivá většina obyvatel zeměkoule právě proto, že biblické zásady přehlížejí.

BIBLE ONLINE. Rozpis, podle nějž se dá přečíst za rok (chronologicky v PDF)!

(text, hudba a zpěv: Jožka Zelený; nahrál a vokály nazpíval Petr Pedro Hurdes)

Biblické verše, použité postupně v textu písně, lze ověřit ve čtyřech českých překladech:
(Matouš 24:14; Lukáš 21:10,11; Izajáš 33:24; Zjevení 21:4; Izajáš 42:9; Titovi 1:2; 2.Timoteovi 3:1-5; Jan 8:32; Izajáš 60:21,22; Efezským 6:4; Galatským 6:7; Lukáš 8:18; Matouš 24:44; Žalm 14:1; Jeremjáš 29:11; první věta písně: „dobrá zvěst“ = evangeliu)

(text, kytara a zpěv: Jožka Zelený; zpěv Jenda Zelený)