Jste-li školou, která obdržela zásilku s podnětnými zpěvníky, neváhejte nám sdělit, kolik jich ještě chybí doručit, aby si je mohly odnést domů všechny děti (do 10 let), a aby nechyběl žádnému z jejich učitelů. Na šíření zpěvníků, které nemají pouze zabavit, ale hlavně povzbuzovat rodiče, aby si o jejich obsahu s dětmi povídali, se podílí stovky lékařů.

Zpěvníky slouží učitelům i rodičům jako osvědčený scénář k přípravě dětí na hudebně výchovné představení. Jakmile si škola bude moci objednat k nacvičenému představení jeho originálním prezentaci, přivezeme pro všechny učitele i děti zpěvník nový:

 

Spolupráce s více interprety představení (např. s učiteli ZUŠ) umožňuje vyhovět zpravidla všem termínům, které si školy naplánují. Platí jen děti přítomné (á 50 Kč). Představení je provázeno zvětšeným zpěvníkem. Děti si na ně svůj malý zpěvník nosit NEMUSÍ:

 

Zpěvníky pomáhají do značné míry vštěpovat zásady OBEZŘETNOSTI všem, kteří se jejich obsahem zabývají. Texty písniček „oživují“ ordinace (i firmy) šířením podnětných vizitek „od dětí pro děti“ (myšleno „od dětí“, které se představení v ceně 50 Kč účastní).

STATISTIKY jasně praví: VÍC prevence = VÍCE zdraví!

Nepomůže si ho přát o zdraví se MUSÍ dbát!

 

 

(více v galerii; klik na odkazy k písničkám)