Vítězná práce okresního kola olympiády z českého jazyka (z roku 1990), vypracovaná žákem 8. třídy na zadaný námět „Buďme na sebe hodní“.  

Ach, moje milé lidstvo!
Co jsi to udělalo! Lidé, s vámi to neotřese? Vždyť od doby, co jsem postavil vaše prarodiče na krásnou zemi, jste bojovali ve 14 500 válkách!
Za celých 6 000 let bylo jen asi 300 let mírových. Nestydíte se?
V těch válkách – prosím neomdlete – padlo 6,5 miliardy lidí. Zavinili jste dvě světové války. V první jste zabili 25 miliónů a v druhé 50 miliónů lidí. Od konce druhé světové války uplynulo 45 let. Vy říkáte, že je mír, ale v tomto míru jste vzali život dalším 35 miliónům lidí. Co ještě dodat?

Knihou, kterou jsem vám nechal napsat, se neřídíte. Hrdě si myslíte, že vyřešíte problémy světa. Nyní se vám vaše plány hroutí, před dětmi není šťastná budoucnost.
Před budovou sídla OSN jste si udělali sochu kováře, který ničí meč a napsali jste tam můj výrok (Izajáš 2:4): „Překují svoje meče na radlice a svoje oštěpy na zahradnické nůžky a již se nebudou učit boji.“ Ale nedodržujete to!?

Dal jsem za vás drahocenné výkupné. Víc již udělat nemohu. Teď záleží na vás, zda ke mně zůstanete otočeni zády! Přesto vás prosím:

Buďte na sebe hodní! „Projevujte si vzájemně lásku, pěstujte radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, víru, mírnost a sebeovládání. Proti takovým věcem není žádný zákon!“ (Galatským 5:22, 23).

Čtěte moji knihu, důvěřujte mi, řiďte se jí a otevře se před vámi nekonečná, šťastná budoucnost na krásné zemi. Je to vaše jediná šance!

                                                                                       Váš milující Stvořitel.

PS: Jakou BUDOUCNOST si mohou lidé zvolit objasňuje stránka: www.5522.cz/bk