(připravujeme) VZPOMÍNKY (na K.G.)

(text, hudba a pokus o zpěv: Jožka Zelený; upravuje Zdeněk Frolec)

Hlavu vzhůru pozvedám
s tóny jedinečných písní,
když mé srdce smutek tísní,
ustupuje vzpomínkám.

Rozhodně však nejsem sám,
kdo si tvého jména váží,
kdo na ně vzpomínku stráží,
před kterým vždy respekt mám:

Zpívat s úctou písně tvé,
mnohým plnit jejich přání,
velmi čestné je poslání,
nese chvíle radostné.
Pakliže je v srdci máš,
vzpomínáš na jejich krále,
jen tak žije s námi dále,
stále krášlí život náš.

— mezihra —

Rozhodně však nejsem sám …

Zpívat s úctou písně tvé …