5522

Díky lékařům byly přes ordinace, školy a firmy rozšířeny již statisíce zpěvníčků, vč. vizitek, zaměřených na OBEZŘETNOST. Nyní je mohou šířit také pořadatelé různých kulturních či sportovních akcí, využívající systém, který po 30 letech oživilo NAŠE DIVADLO s.r.o.

KLIK na noty zobrazí text a notový zápis podnětných písniček:

Programy pro školy ve spádových oblastech ordinací přispívajících lékařů stále rozvíjíme. Šířené zpěvníčky a vizitky nemají pouze zabavit, ale hlavně povzbuzovat rodiče, aby si o praktické hodnotě textů písní s dětmi povídali. Školy se od jara 2024 můžou připojovat každou středu k živě moderovanému vysílání podnětných klipů: